+ + องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ - Kalasin Provincial Administrative Organization + +
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
   หน้าหลัก | ดาวน์โหลดเอกสาร | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา facebookfmlineinstargramQ&Ayoutube mail
Breaking News |
 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคมโรงเรียนในสังกัดอบจ.กาฬสินธุ์จัดพิธีมอบผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้ “โครงการพัฒนาการจัดการศึกษา โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น SBMLD (โครงการอบรมอิสระให้กับนักเรียนและชุมชน)        กิจกรรมแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการ ข้าราชการครู ข้าราชการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบและพนักงานอบจ.กาฬสินธุ์        ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566       อบจ.กาฬสินธุ์ ร่วมงานแข่งเรือยาวประเพณีจังหวัดกาฬสินธุ์ประจำปี 2566 ชิงถ้วยพระราชทานฯ พร้อมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน 500,000 บาท       อบจ.กาฬสินธุ์จัดโครงการประชุมทางวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2566       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองนามนจัดตั้งครบรอบ 50 ปี       ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเเละเอกชนเพื่อพัฒนาเเละเเก้ไขปัญหาทางเศรษกิจจังหวัดกาฬสินธุ์       อบจ.กาฬสินธุ์ร่วมประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง และให้ความช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบาง จังหวัดกาฬสินธุ์        อบจ.กาฬสินธุ์เปิดโครงการอบรบหลักสูตรกฎหมายปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีศึกษาจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด       ประะชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566     
ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเสริมสร้างสมถรรนะการจัดทำเอกสารและนำเสนอแบบมืออาชีพในการรับการตรวจประเมินในพื้นที่หรือออนไลน์เชิงลึกการบริหารจัดการที่ดีปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 "ประเภทโดดเด่น" หลักสูตร "การสร้างความเป็นเลิศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย ย้อนกลับ  
ประกาศวันที่ : 8 มิถุนายน 2566 12:19:27   อ่าน : 116 ครั้ง
รายละเอียด :
ไม่มีภาพกิจกรรมประกอบ : -
  เอกสารประกอบ :             แสดงเอกสารประกอบคลิ๊กที่นี่
แสดงข่าวอื่น ๆ ใน : ข่าวบุคลากรภายใน
ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "แนวทางและเทคนิคการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม"
การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะการเป็นหัวหน้างานมือใหม่และการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 4"
ขอเชิญเข้าร่วยมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2566 หลักสูตร "แนวทางกำหนดราคากลางและการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แนะแนววินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหากา
  อ่านข่าวบุคลากรภายในทั้งหมด      
 แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความพึงพอใจกับการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอย่างไร?
  ดีมาก
  ดี
  ปานกลาง
  พอใช้
  ต้องปรับปรุง
 สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
สถิติวันนี้ : 7  
สถิติเดือนนี้ : 1,563  
สถิติปีนี้ : 18,613  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 305,759  
เริ่มนับวันที่ : 1 พฤศจิกายน 2553  
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  3/47  ถนนเลี่ยงเมืองทุ่งมน ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000 โทร 0 4381 6061
© 2010 Kalasin Provincial Administrative Organization. All rights reserved.